Historie aneb jak se vrátit


Při tvoření scrapu ( LO ) se stane ,že něco spleteme a nebo si velikost ,element či písmo rozmyslíme.Není třeba vše dělat znova.Je možnost se vrátit.


Pokud se chceme vrátit je o jeden či dva kroky, použijeme Upravit-Zpět.

Pokud se ale chceme vrátit o více kroků,je lepší použít historii,V panelu Vrstvy,Kanály,Cesty... si klepneme na žlutou šipku směřující doleva.


Panel vrstvy se nám přepne na panel historie.Tam si vybereme, až kam se chceme vrátit. Například chceme se vrátit před text Lázně.Najdeme si v historii text (ale můžeme se takto vrátit před zmenšení vrstvy, rotaci, obarvení a jiné) a klineme na něj.Tvořený scrab se nám vrátí až na místo ,kde jsme vložily text Lázně.Pokud se nechceme dále vracet,přepneme na p anel vrstvy a můžeme pokračovat v tvoření scrapu.


A tady přidávám popis tlačítek ,ať víte, kde co hledat.


Enique c) 2007